STOMADENT

www.stomadent.com.pl
Privates Zentrum für Zahnmedizin STOMADENT
Podchorążych Strasse 1, 69-100 Słubice
tel. +48 95 758 3858
email: centrum@stomadent.com.pl
AktualnościUsługiO zębachZapisyNasi pacjenciKontakt

Informacja o radiologii w naszym gabinecie

There are no translations available.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną PCS Stomadent 
na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2021r., poz. 1941 z późn. zm/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach diagnostyki medycznej. Wszystkie zainstalowane na terenie jednostki aparaty rtg posiadają wymagane prawem zezwolenia i certyfikaty. Jednostka podlega kontroli Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrów indywidualnych Osoby wykonujące procedury radiologiczne zaliczone są do kategorii B narażenia na promieniowanie jonizujące. Odczytywanie dawek prowadzi akredytowane Laboratorium Dozymetrii Indywidualnej i Środowiskowej w Łodzi na podstawie kwartalnych pomiarów. Zakładana średnia wartość dawki nie powinna przekroczyć 0,5mSv.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:
– pracownicy: 20mSv/rok;
– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

  • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych. 
+48 95 758 3858
+48 95 758 3858
+48 533 276 157


centrum@stomadent.com.pl